Ympärivuorokautinen asuminen

Ympärivuorokautisen palveluasumisen yksiköiden eli ryhmäkotien palvelut on tarkoitettu ikääntyneille sekä pitkäaikaissairaille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut niin etteivät he enää selviydy kotona omaisten ja kotihoidon turvin.

Kodinomainen ryhmäkoti

Ympärivuorokautisen asumisen yksiköiden eli ryhmäkotien palvelut on tarkoitettu ikääntyneille sekä pitkäaikaissairaille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut niin, etteivät he enää selviydy kotona omaisten ja kotihoidon turvin.

Ryhmäkodissa tuetaan asukkaan omatoimisuutta hänen omien voimavarojensa mukaisesti. Turvallisessa asuinympäristössä asukas säilyttää yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Ryhmäkodissa voi pääsääntöisesti asua elämän loppuun saakka.

Kissankellon ryhmäkodissa on huoneita myös pariskunnille. Heikkarissa pariskunta voi saada kaksi huonetta käyttöönsä.

Ryhmäkodin hoivapalvelut

Ryhmäkoti tarjoaa säännöllistä, ympärivuorokautista hoitoa, turvaa ja huolenpitoa.

Kotiin muutettaessa tutustutaan puolin ja toisin tapoihin sekä tottumuksiin. Uudelle asukkaalle tehdään yhdessä hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa on kirjattuna hoivan tarve ja tavoitteet toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi. Hoito- ja kuntoutussuunnitelma tehdään moniammatillisena yhteistyönä yhdessä asukkaan ja omaisten kanssa.

Onnenkimpaleen asukkaiden hyvinvoinnista vastaava henkilökunta on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita, sitoutuneita ja osaavia ihmisiä. Lisäksi nimeämme jokaiselle asukkaalle omahoitajan, joka toimii yhteyshenkilönä asukkaan, omaisten ja muun henkilökunnan välillä.

IMG_0977

Asuminen ryhmäkodissa

Ryhmäkotien suunnittelussa ja sisustuksessa huomioidaan ikäihmisten ja muistisairaiden vaatimukset sekä kuntouttavan ympäristön merkitys. Asukkailla on omat huoneet, jotka on varustettu sähkökäyttöisillä hoivasängyillä sekä wc-/kylpyhuoneilla. Sänkyä lukuun ottamatta asukkaat saavat sisustaa huoneensa omilla tutuilla ja rakkailla huonekaluillaan sekä esineillään.

Onnenkimpaleen ryhmäkodit ovat nimensä mukaisesti koteja, joissa eletään yhdessä arkea ja juhlaa iloineen sekä suruineen. Yhteisissä tiloissa asukkaamme viettävät aikaa seurustellen toistensa kanssa. Arkeen kuuluu virikkeellistä ohjelmaa, ulkoilua ja jumppatuokioita. Lisäksi mm. seurakunnan väki ja SPR:n vapaaehtoistyöntekijät vierailevat luonamme säännöllisesti.

Oma fysioterapeuttimme vierailee ryhmäkodeissa viikottain, pitää tuolijumppaa ja ohjaa henkilökuntaa asukkaiden kuntoutukseen liittyvissä asioissa.

Ryhmäkotien viikko-ohjelma. Viikko-ohjelma on viitteellinen ja sitä muutetaan tarvittaessa asukkaiden mieltymysten ja jaksamisen mukaisesti.

Miten koteihimme pääsee asumaan?

Ryhmäkoteihin voi hakeutua asukkaaksi joko suoraan tai maksusitoumuksella. Asukkaaksi hakeuduttaessa suoraan, vastaa asukas tai hänen omaisensa kaikista kuluista.

Asumisen palvelut

Palvelutalojen johtaja Eeva Laine-Hasan
Heikkarinkuja 4, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 7740 113
Sposti: eeva.laine-hasan@onnenkimpale.fi

Allas- ja kuntoutuspalvelut, tilavuokraus

Vastaava fysioterapeutti Susanna Peltola
Suopolku 1 talo E, 01800 Klaukkala
Puh. 040 735 7222
Sposti: kissankello@onnenkimpale.fi

Ryhmäkodit

Kissankello
Puh. 040-5654083

Heikkari
Puh. 040-3524244

xb71c26495775fba9d7b8d759a5fab8de.png.pagespeed.ic.PV5yKJu-zN
xb16e961e681b6d1810d7a80e513c3d08.png.pagespeed.ic.HLd-u5QW6p

Nurmijärven Onnenkimpale ry
Heikkarinkuja 4, 01900 Nurmijärvi
y-tunnus 1467183-3