Tehostettu asuminen

Kodinomainen ryhmäkoti

Tehostetun palveluasumisen yksiköiden eli ryhmäkotien palvelut on tarkoitettu ikääntyneille sekä pitkäaikaissairaille, joiden fyysinen, psyykkinen tai sosiaalinen toimintakyky on alentunut niin etteivät he enää selviydy kotona omaisten ja kotihoidon turvin.

Ryhmäkodissa tuetaan asukkaan omatoimisuutta hänen omien voimavarojensa mukaisesti. Turvallisessa asuinympäristössä asukas säilyttää yksityisyytensä, itsemääräämisoikeutensa sekä elämäntyylinsä mahdollisimman pitkään. Ryhmäkodissa voi pääsääntöisesti asua elämän loppuun saakka.

Ryhmäkodin hoivapalvelut

Ryhmäkoti tarjoaa säännöllistä, ympärivuorokautista hoitoa, turvaa ja huolenpitoa.
Kotiin muutettaessa tutustutaan puolin ja toisin tapoihin sekä tottumuksiin. Uudelle asukkaalle tehdään yhdessä hoito- ja kuntoutussuunnitelma, jossa on kirjattuna hoivan tarve ja tavoitteet toimintakyvyn ylläpitämiseksi ja parantamiseksi.

Onnenkimpaleen asukkaiden hyvinvoinnista vastaava henkilökunta on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita, sitoutuneita ja osaavia ihmisiä. Lisäksi nimeämme jokaiselle asukkaalle omahoitajan, joka toimii yhteyshenkilönä asukkaan, omaisten ja muun henkilökunnan välillä.

Asuminen ryhmäkodissa

Ryhmäkotien suunnittelussa ja sisustuksessa huomioidaan ikäihmisten ja muistisairaiden vaatimukset sekä kuntouttavan ympäristön merkitys. Asukkailla on omat huoneet, jotka on varustettu sähkökäyttöisillä hoivasängyillä sekä wc-/kylpyhuoneilla. Sänkyä lukuun ottamatta asukkaat saavat sisustaa huoneensa omilla tutuilla ja rakkailla huonekaluillaan sekä esineillään.

Onnenkimpaleen ryhmäkodit ovat nimensä mukaisesti koteja, joissa eletään yhdessä arkea ja juhlaa iloineen sekä suruineen. Yhteisissä tiloissa asukkaamme viettävät aikaa seurustellen toistensa kanssa. Arkeen kuuluu virikkeellistä ohjelmaa, ulkoilua ja jumppatuokioita. Lisäksi mm. seurakunnan väki ja SPR:n vapaaehtoistyöntekijät vierailevat luonamme säännöllisesti.

Onnenkimpaleen asukkaiden hyvinvoinnista vastaava henkilökunta on sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksen saaneita, sitoutuneita ja osaavia ihmisiä. Lisäksi nimeämme jokaiselle asukkaalle omahoitajan, joka toimii yhteyshenkilönä asukkaan, omaisten ja muun henkilökunnan välillä.

Ryhmäkodin asukkaaksi hakeminen

Ryhmäkoteihin voi hakeutua asukkaaksi joko suoraan tai maksusitoumuksella. Asukkaaksi hakeuduttaessa suoraan, vastaa asukas tai hänen omaisensa kaikista kuluista.

Yleisimmin ryhmäkodin asukkaaksi tullaan kunnan tai kaupungin maksusitoumuksella ja SAS-työryhmän päätöksellä. Tällöin kunta maksaa ostamansa palvelun ja asukkaalta peritään sosiaali- ja terveyslautakunnan tekemän päätöksen mukainen maksu, joka sisältää hoidon, ruoan, vuokran, pyykki- ja siivouskulut. Asukkaalle jää käyttövara, josta hän maksaa henkilökohtaiset menonsa, kuten lääkkeet itse.

Kelalta voi hakea eläkkeensaajan asumistukea, eläkkeensaajan hoitotukea ja toimeentulotukea. Lisäksi mm. kotitöiden teettämiseen aiheutuviin kustannuksiin voi hakea kotitalousvähennystä verottajalta.

Asumisen palvelut

Palvelutalojen johtaja Eeva Laine-Hasan
Heikkarinkuja 4, 01900 Nurmijärvi
Puh. 040 7740 113
Sposti: eeva.laine-hasan@onnenkimpale.fi

Allas- ja kuntoutuspalvelut, tilavuokraus

Vastaava fysioterapeutti Susanna Peltola
Suopolku 1 talo E, 01800 Klaukkala
Puh. 040 735 7222
Sposti: kissankello@onnenkimpale.fi

Ryhmäkodit

Kissankello
Puh. 040-5654083

Heikkari
Puh. 040-3524244

xb71c26495775fba9d7b8d759a5fab8de.png.pagespeed.ic.PV5yKJu-zN
xb16e961e681b6d1810d7a80e513c3d08.png.pagespeed.ic.HLd-u5QW6p

Nurmijärven Onnenkimpale ry
Heikkarinkuja 4, 01900 Nurmijärvi
y-tunnus 1467183-3